Futurs estudiants

Informació pràctica per als aspirants al BI

Per a la versió en castellà d’aquesta informació, cliqueu:

castellano
Com puc informar-me sobre el BI a l’IES Pere Boïl
 
 • Per atendre les famílies sense dispersar esforços organitzem durant el curs dues reunions informatives i una jornada de portes obertes per als nous aspirants.
  • Reunions ordinàries durant el curs 2018-2019:
   • 23 de gener de 2019 a les 18 hores.
   • 3 d’abril de 2019 a les 18 hores.
  • En aquestes reunions informatives s’explica en què consisteix el Programa de Diploma del BI, com el fem compatible amb el nostre Batxillerat i quin és el procés per poder accedir-hi. També es contesten totes les preguntes que s’hi puguen fer i si cal, al final de la reunió, atenem casos particulars.

 • Vesprada de portes obertes (exclusiva per a alumnes aspirants): DIMECRES 29 de MAIG de 2019 a les 18:00 h., perquè els aspirants conegueu l’equip de professores i professors implicats en el projecte BI i pugueu visitar les instal·lacions del centre. També solem convidar antic alumnat que us puga donar un punt de vista més fresc de l’experiència d’estudiar BI.
 

Podeu vindre a qualsevol de les reunions sense avisar-nosperò és més operatiu per a nosaltres que ens confirmeu l’assistència i les persones que vindreu.

Com puc esdevenir estudiant de BI a l’IES Pere Boïl

Actualment hi ha més sol·licituds per cursar BI de les que podem atendre; per tant el futur alumnat ha de passar per un procés que consta de tres fases:

 

 

 • Preinscripció [del 17 al 28 de maig, en el termini que s’estableix de forma general per als ensenyaments de Batxillerat en el procés ordinari d’admissió de l’alumnat (RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, DOGV 8263)]
 • Presentació de documentació [es presentarà en el termini que s’estableix en aquesta resolució, del 21 de juny al 5 de juliol]
 • Baremació [es realitzarà segons els criteris i terminis que estableix l’Administració Educativa (RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, DOGV 8043)]
 • Matrícula [del 19 al 26 de juliol, dins el termini que estableix en aquesta resolució]

  RESOLUCIÓ 26/03/2018RESOLUCIÓ 16/05/2017

Com he de fer la preinscripció per al BI del curs 2018-2019
Important: us recordem que la preinscripció en BI és independent de la preinscripció que heu de fer al vostre centre d’origen si no voleu perdre la plaça a què hauríeu d’accedir en cas de no ser acceptats al BI. Si hi sou acceptats, simplement us matriculareu en el nostre centre la data estipulada i us donareu de baixa en el centre de procedència.

 

 

 

 

 

 

 

L’aspirant ha de presentar el full de preinscripció amb totes les seus dades.

Descarrega’t i imprimeix el full de preinscripció al següent enllaç:

full de preinscripció docfull de preinscripció pdf

la valoració definitiva la farem amb la nota mitjana de tota la secundària.

Del 17 al 28 de maig

Cal presentar el full de preinscripció en la Secretaria del centre.

Horari:

 • pel matí, de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:30 hores.
 • per la vesprada, dilluns i dimarts de 16:00 a 17:00 hores.

Podeu presentar el full de preinscripció venint físicament al centre, i rebreu una còpia de la preinscripció com a comprovant.

En cas de resultar-vos molt dificultós, podeu enviar la preinscripció per correu electrònic a coordinadorpbi@gmail.com i us enviarem també per correu electrònic la confirmació de la preinscripció. Fins que no rebeu aquest correu, no quedarà confirmada la preinscripció.

 

Quan i com serà la selecció d’estudiants BI per al curs 2018-2019

 
 
 • La baremació de les sol·licituds de la promoció 2018-2020 es realitzará quan s’haja presentat tota la documentació.
 • El 12 de juliol es donarà a conéixer el llistat provisional d’admesos. Podeu informar-vos en la web, telefònicament, o personalment acudit al nostre institut.
 • Del 12 al 16 de juliol es podran presentar al·legacions davant la Direcció del Centre.
 • La direcció del centre a la vista de les reclamacions presentades i amb l’informe previ del consell escolar, ha d’aprovar i publicar les llistes definitives el dia 19 de juliol i es procedirà a formalitzar la matrícula a la secretaria del centre.

 1. Per accedir al Batxillerat Internacional, es requereix una nota mitjana igual o superior a 7,5 puntos en el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. No obstant, no quedaran exclosos del procés totes aquelles sol·licituds amb una nota inferior a 7,5 puntos, de manera que si completat algun itinerari, amb un màxim de 20 alumnes, encara hi haguera places vacants en l’altre itinerari, aquest llistaty servirà per a completar el grup d’alumnes fins el màxim de llocs ofertats.
 2. En cas d’empat, es dirimirà tot calculant la mitjana aritmètica entre les asignaturas de Valencià: Llengua i Literatura i la de Castellano: Lengua y Literatura de 4t d’Educació Secundària Obligatòria.
 3. Si tot i així es mantinguera l’empat, les vacants s’adjudicaran per sorteig, aplicant la lletra de desempat que s’haja assignat per a aquest curs escolar, en el procés ordinari d’admissió d’alumnes

Documentació

 • Certificació acadèmica, model ITACA, expedida per la Secretaria del centro de procedència, on haurà de constar, si més no, les qualificacions obtingudes en les assignaturas de Valencià: Llengua i Literatura i la de Castellano: Lengua y Literatura de 4t de l’ESO.
 • Certificació acadèmica de la Secretaría del centro, on conste la nota mitjana dels quatre cursos de l’ESO.
 • Si has fet ‘l’ESO’ en un sistema estranger tens que anar a l’Alta Inspecció en la Delegació del Govern al Carrer Joaquín Ballester, 39 i demanar la homologació o convalidació d’estudis, a mes d’un certificat de nota mitjana (depenent del sistema educatiu cursat).

Termini de presentació

 • Del 21 de juny al 5 de juliol

 

Quan i com m’he de matricular al BI per al curs 2018-2019, si he estat seleccionat
 • Matriculació: Al mateix temps que es publica la llista d’admesos, s’informarà del dia i l’hora de matrícula. També es publicarà una llista d’espera per si es produira alguna vacant.
 • Recollida del sobre de matrícula: els aspirants seleccionats podeu venir a recollir el sobre de matrícula el dia …………. de 8:30 a 14:00 hores.
 • Dia i hora de matriculació de BI*: els aspirants seleccionats hauran de formalitzar la matrícula el dia ………. seguint el següent horari:
  • Estudiants de l’itinerari Tecnològic i Biosanitari: …….. hores.
  • Estudiants de l’itinerari Humanístic i Ciències Socials: ………. hores.
 • Llista d’espera: en el moment en què es produesca alguna vacant, s’avisarà al primer aspirant en llista d’espera.
 • * Si algú no poguera realitzar la matricul·lació en el día i l’hora indicada haurà de telefonar per citar-lo en altre moment.

Horari d’atenció telefònica de la Coordinació de BI:phone2

dilluns, i divendres de 11:05 a 12:00 hores

dimarts, dimecres i dijous: de 12:00 a 12:55 hores

Si heu de fer qualsevol consulta, respecteu aquest horari i podrem atendre-vos millor